اکو ایران/ مجلس شورای اسلامی تاکید بسیاری بر واردات مدیریت شده خودرو داشت و در نهایت توانست دولت را با خود همسو کند. پس از آزاد سازی واردات قرار بر آن شد تا آیین نامه آن تدوین و واردات آغاز شود، اما حالا آن طور که مشخص است مجلس از محتوای این آیین نامه بی خبر است.