خراسان/ تازه ترین گزارش مرکز آمار از قیمت محصولات کشاورزی در بهار امسال نشان می دهد که قیمت این محصولات برای کشاورزان در بین انواع محصولات تفاوت چشمگیری داشته است. به گونه ای که طی یک سال قیمت محصولاتی نظیر هندوانه و عدس بیش از دو برابر شده است و در مقابل محصولاتی نظیر سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی کاهش قیمت داشته اند.