اقتصاد نیوز/ یش از 18 ماه از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. دوره فعالیت دولت سیزدهم را می‌توان از جنبه‌های گوناگون اقتصادی بررسی کرد. رونق و رشد بازار سرمایه نیز یکی از این جنبه‌هاست که لزوما به معنی عملکرد مثبت یا منفی دولت نیست اما می‌تواند تکمیل کننده پازلی باشد که در نهایت نمایی از وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهت گیری‌ها و سیاست گذاری دولت باشد.
 

روند بورس تهران در نیمه دوم سال 1400 در مجموع نزولی بود. شاخص کل بورس تهران در پایان خرداد ماه 1400 در محدوده یک میلیون و 160 هزار واحد قرار داشت. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل رشد 14 هزار واحدی را پشت سر گذاشت. این روند صعودی در دوره انتقال قدرت به دولت سیزدهم، کم و بیش ادامه یافت به طوری که در بازه زمانی برگزاری انتخابات تا مراسم تحلیف مقام ریاست جمهوری شاخص کل بیش از 245 هزار واحد معادل 21 درصد رشد کرد. رشد شاخص در دوره انتقالی نشان از امید فعالان بازار به وعده‌های ابراهیم رئیسی و حمایت دولت از بورس داشت.

روند بورس در نیمه دوم سال 1400
سهام داران منتظر تحقق وعده‌های ابراهیم رئیسی بودند اما پس از رونمایی کابینه جدید، روند کلی شاخص نزولی شد. در 7 ماه فعالیت دولت سیزدهم در سال 1400 و در بازه زمانی 16 مرداد تا پایان اسفندماه شاخص شاخص کل بورس بیش از 40 هزار واحد معادل 3 درصد نزول کرده است. به عبارت دیگر سهامداران در این دوره بطور متوسط 3 درصد زیان کرده‌اند.

شاخص در نیمه مرداد در محدوده ابتدایی کانال 1.4 میلیونی قرار داشت و مرداد را در کانال یک میلیون و 500 هزار واحد به پایان برد. شاخص در پایان شهریور به رقم یک میلیون و 386 هزار واحد رسید و مهرماه را یک کانال بالاتر و در رقم یک میلیون و 436 هزار واحد به پایان رساند. شاخص بورس در پایان آبان و آذر هم در کانال 1.3 میلیونی قرار داشت و در پایان دی ماه به محدوده یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرد. شاخص بهمن را هم در کانال 1.2 میلیونی به پایان برد اما در پایان اسفند شاخص از نیمه کانال 1.3 میلیونی بالاتر ایستاد.

روند بورس در سال 1401
دو ماه ابتدایی سال 1401 موعد صعود شاخص بورس بود و با وجو نزولی شاخص در خرداد، در مجموع بهار فصل رشد بازار بود. در آخرین روز معاملاتی این فصل در 31 خرداد ماه شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 539 هزار واحد قرار داشت تا بازدهی بورس در فصل بهار منفی 12.6 درصد باشد. 

در تیر و مرداد نیز روند شاخص منفی بود و به ترتیب افت 4.4 درصد و 3 درصد را پشت سر گذاشت. 
 
در آخرین روز کاری شهریور شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 355 هزار واحد قرار گرفت و افت منفی 5 درصدی را ثبت کرد. شاخص در مهرماه نیز افت 3.4 درصدی داشت و در آبان بعد از 5 ماه رشد کرد و بازدهی 7.6 درصدی داشت. 

در انتهای آذرماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و 496 هزار واحد رسید و صعود 6 درصدی را ثبت کرد. در دی شاخص بیشترین رشد ماهانه را داشت و 13 درصد بالا آمد. اما بهمن با شکل گرفتن موج خروج پول از بازار، شاخص افت 9 درصدی داشت و به کانال 1.5 میلیونی افت کرد.

در آخرین فصل سال شاخص کل بورس در آخرین روز کاری به سطح یک میلیون و 960 هزار واحد رسید تا بازدهی اسفند 28 درصد شود. 

خروج سرمایه از بازار سهام
در مجموع 18 ماه فعالیت دولت سیزدهم بیش از 85 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده است.

از ابتدای شروع فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال 1400 در مجموع بیش از 43 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و به طور میانگین روزانه 288 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است. 

در سال 1401 نیز در مجموع 42 هزار و 789 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد که به طور متوسط روزانه 180 میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.