اکو ایران/ امروز با توجه به معاملاتی که انجام شد، برخی معتقدند اعتماد به بازار سرمایه برگشت و تا حدی می‌توان گفت از روزهای اصلاح بازار فاصله گرفتیم.

در برنامه امروز دیده‌بان بورسی از کارشناس برنامه سوالات زیر را مطرح کردیم:

بازار امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازگشایی نمادها را چه اثری بر بازار گذاشت؟
چرا روند بازار نسبت به روزهای گذشته بهبود پیدا کرد؟
حمایت‌ها از بورس به چه شکل می‌تواند باشد؟
دلایل منفی شدن بازار چه بود؟