اقتصاد آنلاین/ اخیرا همزمان با آغاز دور هفتم مذاکرات، گروهی از فعالان بازار، حس ترس از شکل‌گیری هرگونه توافق را در شبکه‌های اجتماعی ترویج می‌کردند.
اما تجربه نشان می‌دهد که نه تنها رابطه معنی‌داری در جهت تاثیر مخرب مذاکرات بر روند بازار وجود ندارد، بلکه واقعیت کاملا برعکس است.
نگاهی به نوسانات شاخص، همزمان با مشخص شدن نتیجه هر دوره از مذاکرات، به‌خوبی بیانگر غیرواقعی بودن این مدعا است.