سایت ارزی (Arzee)/مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: 110 واحد صنعتی به مناسبت هفته دولت در سال جهش تولید در سطح شهرک‌های صنعتی استان تهران با سرمایه گذاری یک هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری به صورت ویدئو کنفرانسی به بهره برداری رسید.

صابر پرنیان افزود: واحدهای مورد بهره برداری در پنج شهرک صنعتی شهرستان‌های، پاکدشت، رباط کریم، ری، قرچک و ورامین مستقر هستند.
وی ادامه داد: این طرح‌های صنعتی در زمینه‌های تولید مواد غذایی، فلزی، شیمیایی، نساجی و کانی غیرفلزی فعالیت می کنند.
پرنیان بیان کرد: بیشترین تعداد واحدهای صنعتی مورد بهره برداری، متعلق به شهرک صنعتی قرچک به تعداد ۴۴ واحد تولیدی است و در این شهرک صنعتی۴۴ واحد صنعتی با کاربری‌های شیمیایی، نساجی، خدماتی، غذایی و  فلزی امروز به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران افزود: با بهره برداری از ١١٠ طرح صنعتی در استان تهران برای ۸هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شد.
پرنیان میزان اعتبار هزینه شده برای این تعداد طرح را حدود هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی ادامه داد: در بزرگترین شهرک صنعتی کشور یعنی شمس آباد در شهرری ۲۳ واحد صنعتی افتتاح شد که فعالیت آنها در حوزه های کاربری های فلزی، شیمیایی، کانی غیر فلزی و الکترونیکی و تولید آسانسور می‌باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران همچنین گفت: در شهرک صنعتی سالاریه نیز ۱۰ واحد صنعتی با کاربری های های فلزی، سلولزی و شیمیایی مورد بهره برداری واقع شد.

پرنیان تصریح کرد: ۲۲ واحد صنعتی در پاکدشت با کاربری های فلزی، غذایی و الکترونیک و شیمیایی و خدمات و کانی غیر فلزی مورد افتتاح قرار گرفت. 

همچنین در شهرک صنعتی پرند شهرستان رباط کریم چهار واحد صنعتی با کاربری فلزی با اعتبار بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان بهره برداری رسید.