سایت ارزی (Arzee)/ نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران، بنادر کشور را گلوگاه تنفس صادراتی در دوران کرونا دانست و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی باید در حوزه تخلیه و بارگیری نظارت بیشتری در رابطه با اپراتورهای فعال داشته باشد.

به گزارش روز شنبه سازمان بنادر و دریانوردی، سیدمصطفی موسوی با اشاره به اینکه بنادر نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کردند، افزود: بنادر در دوران شیوع کرونا که مرزها بسته بود، کارنامه خوبی ارایه دادند و به گلوگاه تنفسی کشور در حوزه صادرات تبدیل شدند.
وی توسعه بنادر را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: توسعه هرچه بیشتر و بهتر زیرساخت ها می تواند نقش اقتصادی بنادر کشور را پررنگتر جلوه دهد، هرچند که در برهه زمانی فعلی، بنادر ایران از نظر زیرساخت شرایط مناسبی دارند.
نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی بر ضرورت تسهیل سرمایه گذاری در بنادر کشور تاکید کرد و گفت: باید بسته های جذاب اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران در بنادر کشور تعریف شود تا شاهد جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر باشیم.
وی با اشاره به لزوم توجه به مقوله صادرات مجدد در بنادر کشور بهویژه بنادر مناطق آزاد گفت: با ایجاد جذابیت اقتصادی در بنادر کشور، شاهد جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی خواهیم بود و مقوله صاردات مجدد از جمله مسائلی است که می‌تواند مورد توجه جدی قرار گیرد.
موسوی با بیان اینکه بنادر کشور در دوران تحریم تحت فشار اقتصادی قرار دارند، یادآور شد: زمانی که بنادر با فشار بیرونی از نظر اقتصادی همراه هستند، باید با تسهیل قوانین داخلی موجب فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی شویم و با درنظر گرفتن تسهیلات ویژه، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی  و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه بندری و دریایی فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه بنادر کشور هم اکنون از ظرفیتهای مناسبی برخوردارند، افزود: با توجه به مزیت بنادر که در نهایت به کاهش قیمت تمام شده کالا و افزایش سرعت تجارت می انجامد، شاهد تشویق و تمایل سرمایه گذاران برای انجام فعالیت اقتصادی در بنادر خواهیم بود.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه بنادر در مدت اخیر به ویژه سه ماهه نخست سال، عملکرد مناسبی در حوزه صادرات داشتند؛ افزود: سازمان بنادر و دریانوردی باید در حوزه تخلیه و بارگیری نظارت بیشتری در رابطه با اپراتورهای فعال داشته باشد و ضرورت دارد بسته‌های تشویقی را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران افزایش داد.