سایت ارزی (Arzee)/ بسته شدن دخل و خرج کشور بدون درآمدهای نفتی موضوعی که نمایندگان در تلاش برای عملیاتی کردن آن هستند.