صدا و سیما/ با رشوه می‌شود معاینه فنی گرفت؟ مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به این سوال پاسخ می‌دهد.