فارس/ کدام بانک‌ها صورت‌های مالی را با تاخیر بیشتری منتشر کردند+اینفوگرافی
بیشترین تاخیر در انتشار صورت‌های مالی بانک ها در سال‌های 92 تا 97 مربوط به بانک هایی با بدترین وضعیت کفایت سرمایه است.

 انتشار صورت مالی حسابرسی شده بانک ها به صورت عمومی، عملکرد یک ساله بانک ها در حوزه پولی و میزان پایبندی آنها به قوانین مربوطه را مشخص می‌کند.

براساس بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند تا پایان تیرماه هر سال، صورت مالی حسابرسی شده سال گذشته خود را در دسترس عموم قرار دهند.

با این وجود، بررسی وضعیت انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های 92 تا 97 نشان دهنده تخلف فراوان اکثر بانک‌ها از انتشار به موقع این اطلاعات است.

همچنین بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بیشترین تاخیر در انتشار این اطلاعات مربوط به بانک هایی با بدترین وضعیت کفایت سرمایه (بانک های زیان ده) است.