سایت ارزی (Arzee)/ بانک مرکزی چین روز چهارشنبه اعلام کرد از طریق قراردادهای ۱۴ روزه خرید اوراق قرضه از بانک‌های تجاری ۲۰۰ میلیارد یوآن (معادل ۲۸.۹۴ میلیارد دلار) به بازارهای مالی تزریق کرده است. 

به گزارش رویترز، امروز موعد پس دادن ۱۵۰ میلیارد یوآن از اوراق قرضه قبلی به بانک‌های تجاری و بیرون کشیدن این مبلغ نقدینگی از بازارهای مالی چین هم بود. به این ترتیب ۵۰ میلیارد یوآن به طور خالص وارد بازارهای مالی چین شد.

از سوی دیگر امروز قرار بود بانک‌های تجاری  ۱۵۰ میلیارد دلار از وام‌های میان‌مدت قبلی خود را به بانک مرکزی چین پس بدهند. اما بانک مرکزی هفته گذشته با تجدید این وام‌های میان‌مدت برای کل ماه ۷۰۰ میلیارد یوآن را به بازارها تزریق کرده بود.