سایت ارزی (Arzee)/  معاون ستاد اجرایی فرمان امام خبر از تولید روغن موتور هواپیما و کشتی به دست متخصصان ایرانی با سرمایه گذاری 5 میلیون دلار و صرفه جویی ارزی 21 میلیون دلاری داد.