فارس/ وزیر امور اقتصاد و دارایی ساعت ۷ صبح امروز با حضور در گمرک فرودگاه، از انبار کالاهای مختلف از جمله داروهای مربوط به کرونا بازدید کرد.

وزیر اقتصاد با بررسی روند ترخیص این کالاها، خواستار تسریع این روند شد.