سایت ارزی (Arzee)/ مقایسه میزان صادرات دو کشور ایران و ترکیه نشان می‌دهد که سهم ایران از بازار ۱۴ کشور همسایه به شدت کاهش یافته است.
 
مقایسه میزان صادرات دو کشور ایران و ترکیه به ۱۴ کشور همسایه کشورمان، نشان از عقب ماندگی هفت ساله ایران در صادرات به کشور‌های همسایه خود دارد.

مقایسه میزان صادرات دو کشور ایران و ترکیه به ۱۴ کشور همسایه آبی و خاکی کشورمان نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۰ ایران در مجموع ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ۱۴ کشور همسایه (بدون در نظر گرفتن ترکیه) صادرات داشته است.

طی این مدت صادرات ترکیه به ۱۴ کشور همسایه ایران حدود ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون است که در مقایسه با صادرات کشورمان حدود ۸ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار بیشتر است.

طبق این آمارها، در بازار چهار کشور امارات، افغانستان، پاکستان و ارمنستان، کشورمان صادرات بیشتری در مقایسه با ترکیه به این بازار‌ها داشته و در ۱۰ بازار دیگر که شامل کشور‌های عراق، جمهوری آذربایجان، روسیه، عمان، قطر، قزاقستان، کویت، ترکمنستان، بحرین و عربستان سعودی است، صادرات ترکیه به این بازارها، بیش از کشورمان است.