تسنیم/ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتی هم مشکل شرعی و هم قانونی دارد از طرفی مجلس به روند مناسبات شورای هماهنگی قوا نیز انتقاد دارد.

سایت ارزی (Arzee)داد گودرزوند چگینی امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه طرح فروش اوراق سلف نفتی دولت با شعار گشایش اقتصادی مشکل شرعی و قانونی دارد اظهار داشت: از طرفی مجلس به روند مناسبات شورای هماهنگی قوا نیز نقد دارد زیرا مسیر قانونگذاری چنین طرح‌هایی باید از مجلس عبور کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بحث پیش فروش 200 میلیون بشکه نفت در مجلس مطرح نشده است و این تصمیم شورای هماهنگی سه قوه است عنوان کرد: چنین مواردی حتماً باید مصوبه مجلس را داشته باشند و این‌طور نیست که دولت نفت را پیش فروش کند و دو سال بعد دولتی با بدهی سنگین ایجاد شود.

گودرزوند چگینی تلاش مجلس برای کمک به دولت جهت گشایش در زندگی مردم را مورد تأکید قرار داد و با تأکید بر اینکه طرح‌های بسیار خوبی در این راستا در حال پیگیری است تصریح کرد: سعی می‌کنیم تا در شش ماه دوم سال آثار فشارهای سنگینی که بر روی مردم و در جامعه مشاهده می‌شود را حداقل کمتر کنیم.