تسنیم/ بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تامین ارز تهاتر ذیل عملیات ارزی بانکی برای واردات برخی کالاها به کشور فراهم شد.

اخیرا  به کاربران سامانه جامع تجارت  اعلام شده، در فرآیند ثبت پرونده ثبت‌سفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تامین ارز تهاتر ذیل عملیات ارزی بانکی برای واردات به کشور فراهم شده است.

 تنها شرکت‌های معرفی شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان استفاده از محل تامین ارز فوق را خواهند داشت.

در صورتی که محل تامین ارز پرونده توسط کاربر تهاتر انتخاب شده باشد، نباید محل تامین ارز دیگری نیز در آن پرونده انتخاب گردد.

 در صورتی که محل تامین ارز پرونده تهاتر انتخاب گردد، بایستی تمام کالاهای پرونده در لیست مجاز برای استفاده از این محل تامین ارز (لیست زیر) قرار داشته باشند.