تسنیم/ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران: مصرف بنزین در ۲۸ اسفند به ۱۰۴ میلیون لیتر رسید. ویدئو را مشاهده نمائید.