صدا و سیما/عبدالناصر همتی گفت: اگر عملیات عقیم‌سازی انبساط پولی فورا اجرا نشود آثار تورمی در پیش است.