اکو ایران/ بیاییم یک فرض را مطرح کنیم (که گرچه در همه بازارهای معتبر مالی، فرض نیست بلکه اصل است!) و آن اینکه آیا اگر سهمی که ماه‌ها صف خرید بود و فرصت ورود نمی‌داد و چند ده برابر شد، از همان ابتدا اساسا دامنه نوسانی نداشت… برای آن سهم چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا باز هم در سایه «صف خرید» می‌توانست با ایجاد جوی از تقاضا برای معامله گران، همین میزان صعود کند؟ یا آیا صعود می‌کرد ولی نه در این حد؟ 
بارها باز شدن سهمی را بدون دامنه نوسان دیده‌اید… آیا از درصدی به بعد معامله گران هنوز حاضرند آن را بخرند در آن روز؟
جواب این است که خیر!
طبیعتا زمانی که قیمت محترم شود و قیمت بدون محدودیت نوسان تعیین شود، «هیجان» جای خود را به «تحلیل» و »ارزندگی» می‌دهد! کجای این استدلال برای مدیران سازمان بورس مبهم است که روی «دامنه نوسان» اصرار دارند و بعضا قصد دارند کمتر کنند؟