خبرگزاری دانشجو/ این چه بانکداری اسلامی است که یک نسخه از قرارداد را به مشتری نمی‌دهند؟

کجای بانکداری اسلامی گفته در ازای افزایش مدت تسهیلات سود بیشتری بگیرند؟