سایت ارزی (Arzee)/ انتقاد رئیس کمسیون انرژی مجلس از دولت در توسعه پتروپالایشگاه‌ها را می بینید.

دکتر فریدون عباسی در این باره گفت :دولت وقتی نخواد طرح تصویب شده مجلس را اجرا کند آنجا که بین وزارت نفت و صندوق توسعه ملی هست جلسات را تشکیل نمی دهد.