سایت ارزی (Arzee)/ پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آیا آزادسازی 30 درصد سهام عدالت در زمان مناسبی بود