سایت ارزی (Arzee)/ سازوکار ثبت‌نام صاحبان مشاغل در سامانه کارا از چندی پیش آغاز شده و در همین ارتباط، صاحبان مشاغل بیمه شده تا امروز ۱۵ و صاحبان مشاغل فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه مهلت ثبت‌نام دارند.

پس از شیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور که منجر به تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بنگاه‌ها شد، دولت تصمیم به ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا گرفت.

در همین راستا، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی، مقرر شد صاحبان مشاغل در ۱۴ رسته شغلی برای دریافت وام مربوط به کرونا، در سامانه کارا ثبت نام کنند.

شناسایی ۸۴۸ زیررسته آسیب‌دیده از کرونا
بر این اساس، تاکنون ۸۴۸ زیررسته شغلی به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا شناسایی شده است.
تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد است که ۱.۳ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند.
همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند.

آخرین مهلت ثبت‌نام صاحبان مشاغل در سامانه کارا
در این بین، با توجه به اینکه سازوکار ثبت‌نام صاحبان مشاغل در سامانه کارا از ۳۰ اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، چندی پیش مهلت ثبت‌نام به اتمام رسید؛ اما به دلیل ابعاد گسترده آسیب‌های کرونا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام وام کرونا را تمدید کرد.
در همین ارتباط مقرر شد، صاحبان مشاغل بیمه شده تا امروز ۱۵ شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه مهلت ثبت‌نام داشته باشند.
گفتنی است، مطابق جدول ارائه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶۰ میلیون ریال باشد، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶۰ تا ۴۸۰ میلیون ریال نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۴۸۰ تا ۱,۶۰۰ میلیون ریال و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۱,۶۰۰ تا ۲,۰۰۰ میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات از ۲,۰۰۰ میلیون ریال بالاتر و با نوع وثیقه ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات است.