ایلنا/ یک مقام مسئول، با اشاره به اینکه امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار است، گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده فصل بهار تمدید نمی شود.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی و با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت دو ماه تمدید شده بود، گفت: امروز ۱۵ شهریورماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ است و این مهلت قابل تمدید نیست.

وی افزود: این دسته از مودیان تا پایان امروز ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار خود را با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir به صورت الکترونیکی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور تاکیدکرد: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.

وی با بیان اینکه جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، امروز به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات هستند، خاطرنشان کرد: ساعات حضور کارکنان ادارات امورمالیاتی با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ لغایت ساعت ۱۸ خواهد بود.