سایت ارزی (Arzee)/ مؤسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک اعلام کرد که اقتصاد این کشور، تحت تأثیر منفی پاندمی کرونا در ۳ ماهه دوم امسال ۱۸.۷ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل آب رفته است.

مؤسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک اعلام کرد که اقتصاد این کشور، تحت تأثیر منفی پاندمی کرونا در ۳ ماهه دوم امسال ۱۸.۷ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل آب رفته است.

طبق جدیدترین آمار این مؤسسه، تولید ناخالص داخلی مکزیک در ۳ ماهه دوم ۱۷.۱ درصد نسبت به سه ماهه اول سقوط کرده؛ این در حالی است که مؤسسه ملی آمار در ۳۰ جولای پیش‌بینی کرده بود اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم ۱۸.۹ درصد نسبت به سال قبل و ۱۷.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبلی سقوط خواهد کرد.

طبق آمار این مؤسسه اقتصاد مکزیک که پس از برزیل دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی است، در نیمه اول امسال ۱۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته آب رفته است.