فارس/ درحالی که اقتصاد عربستان در ماه جولای از خود ثباتی نشان داده بود، اما به علت افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تقاضا در این کشور، شرایط کسب و کار در بخش خصوصی غیرنفتی آن در ماه آگوست بدتر شد.

به گزارش رویترز، نتایج یک بررسی نشان داد، شرایط کسب و کار در بخش خصوصی غیرنفتی عربستان در ماه آگوست بدتر شده و تقاضا در این کشور به دنبال افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده آسیب دیده است.

بر اساس بررسی فصلی آی اچ اس مارکت، شاخص مدیران خرید عربستان  از 50 در ماه جولای به 48.8 کاهش یافته است که رقم زیر 50 نشان از رکود دارد.

گزارش آی اچ اس نشان داد: «اقتصاد این کشور پس از ثبات در ماه جولای، در ماه آگوست دوباره به رکود برگشت، زیرا شرکت‌ها از کاهش قابل توجهی در کسب و کارهای جدید خبر دادند که تاحد زیادی به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی بود.»

عربستان که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان است، مالیات بر ارزش افزوده را در ماه جولای سه برابر کرد و به 15 درصد رساند تا خزانه را که به علت قیمت پایین نفت خالی شده بود، تقویت کند. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند که این اقدام عربستان بهبود اقتصادی این کشور از تاثرات شیوع کرونا را کند کرد.