سایت ارزی (Arzee)/ بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲ برابر ۴۷۵ هزار تومان بود که با ۵.۹ برابر رشد در سال ۱۳۹۸ به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

در شرایطی که برخی از فعالان اقتصادی، خیالشان راحت است که با رشد نرخ ارز و تورم، ارزش دارایی و سرمایه شان حداقل کم نمی شود، چشم پنج میلیون کارمند و بازنشسته و ۱۴ میلیون کارگر، به افزایش حقوق و دستمزدهاست.
روزهای پایانی سال همواره چشم پنج میلیون کارمند و بازنشسته و ۱۴ میلیون کارگر به افزایش حقوق و دستمزدهاست.
نرخ تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در زندگی حقوق‌بگیران دولت (کارمندان و بازنشستگان) است و افت و خیز تورم مولفه‌ای مهم و تاثیرگذار در زندگی این قشر از جامعه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ درصد افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان همواره بیش از نرخ تورم بوده است.

متوسط حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ برابر یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و حداقل حقوق ۴۷۵ هزار تومان بوده است. در حالی‌که دولت با وجود همه مشکلات پیش روی جامعه و محدودیت منابع هزینه‌های جاری، تلاش کرده است بین حقوق و تورم تناسب برقرار کند. مطابق آمار متوسط حقوق کارکنان دولت از ۴۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ با ۴.۱ برابر رشد به مبلغ ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

براساس این گزارش حداقل حقوق کارکنان دولت نیز در این سال‌ها رشد ۵.۹ برابری داشته است و از مبلغ ۴۷۵ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

فرهنگیان به عنوان یکی دیگر از حقوق بگیران دولتی هستند که متوسط حقوق آنها در سال ۱۳۹۲ تاکنون ۴.۸ برابر بیشتر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط حقوق فرهنگیان برابر با یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است که در طول این سال‌ها ۴.۸ برابر رشده داشته و امسال به ۶ میلیون تومان رسیده است.

دولت تدبیر و امید همواره عزمی راسخ برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه داشته است و تلاش کرده بر تکلیف قانونی که در برنامه ششم توسعه تعیین کرده، عمل کند و براین اساس از ابتدای فعالیت خود تا کنون شاهد رشد ۵.۹ برابری متوسط مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده‌ایم.

براساس این گزارش متوسط مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۲ برابر ۷۱ هزار تومان بوده است که این رقم در حال حاضر به ۴۱۷ هزار تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۵.۹ برابری است.