خراسان/شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مصوبه افزایش قیمت کود کشاورزی را ابلاغ کرد که حاکی از رشد 400 تا 700 درصدی قیمت این نهاده هاست. با این حساب، معلوم نیست آیا در آستانه کشت زمستانه، گرانی محصولات کشاورزی در راه خواهد بود یا نه؟

به گزارش تسنیم، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهادکشاورزی درنامه ای به مدیران خود با موضوع «قیمت فروش انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه و دستورالعمل موجودی برداری انبارها»، قیمت جدید انواع کودهای کشاورزی را اعلام کرد. بر این اساس هر چند افزایش قیمت کود 400 درصد بیان شده، اما مقایسه این قیمت ها با قیمت های ماه های ابتدایی سال 98، رشد بین 400 تا 700 درصد افزایش را نشان می دهد. در این نامه، بر محاسبه قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بر مبنای ارز نیمایی و قیمت های مورد تایید سازمان حمایت تاکید شده است. به گزارش سایت ارزی (Arzee) در این زمینه، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مصوبه افزایش 3 تا 6 برابری قیمت نهاده های کشاورزی و به تبع آن هزینه های تمام شده تولید، گفت: باید پرسید با این افزایشقیمت ها و کاهش نقدینگی، کشاورز چگونه می تواند شرایط را تاب بیاورد؟ وی با اشاره به این که دولت باید نهاده ها و تسهیلاتی ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار دهد تا بتوانند به کشت بپردازند، گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت یا ارائه نهاده های کشاورزی با قیمت های ارزان تر به کشاورزان تنها راه کاهش هزینه های تولید است. در غیر این صورت کشاورزان حاضر نخواهند بود محصولات استراتژیک و پرزحمتی مانند گندم، جو و کلزا بکارند و با قیمت پایین بفروشند.

البته حامیان این تصمیم نیز نظر دیگری داشته و به سهم اندک برخی از این کودها اشاره کرده اند. به گزارش خبرگزاری میزان، صیاد فرهادی رئیس انجمن تولیدکنندگان کود کشاورزی گفته است: با وجود افزایش ۴،۵ برابری نرخ کود‌های سولفاته، به دلیل سهم کم این کود‌ها در تولید، قیمت محصولات کشاورزی افزایش نخواهد یافت. وی همچنین افزوده است: اقدام دولت برای برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کود سولفات پتاسیم، اقدامی مهم برای جلوگیری از بازار سیاه و رانت خواری دلالان این محصول است و در بیشتر مواقع این محصول به دست کشاورز نمی‌رسید.