تسنیم/ سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت محصولات لبنی به غیر از ۴ محصول پنیر ۴۰۰ گرمی UF، شیر بطری ۹۰۰ گرمی، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی و ماست ساده ۲ و نیم کیلوگرمی۳۰ درصد افزایش یافت.

محمد رضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: بر اساس آئین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل؛ قیمت فرآورده های لبنی به غیر چهار محصول که مشمول قیمت گذاری دولت هستند،30 درصد افزایش یافت.

وی افزود: این چهار محصول شامل پنیر 400 گرمی UF، شیر بطری 900 گرمی، شیر نایلونی 900 گرمی و ماست ساده 2 و نیم کیلوگرمی هستند که بیشترین سهم را نیز در سبد تولیدات صنایع لبنی دارند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: با وجود اینکه قیمت شیر خام 25 درصد افزایش یافته است و به 15 هزار تومان رسیده است اما ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت چهار محصول پر مصرف که مشمول قیمت گذاری می‌شود را نداده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر افزایش قیمت شیر خام، هزینه های حمل و نقل، بسته بندی و دلار گران شده و تولید در این شرایط موجب ضرر تولید کننده می‌شود.
بنی طبا گفت: تنها افزایش شیر خام ماهانه 27 هزار میلیارد تومان هزینه تولید کنندگان را افزایش داده است.