خبرآنلاین/ از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز افزایش قیمت ها در بازار خودرو شدت بیشتری گرفته است و خودروهای پراید، پژو، سمند و ساینا در این مدت گران شده اند.

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از گران شدن خودروهای پراید از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز است به طوری که پراید ۱۳۱ از ۱۷۱ میلیون تومان در چهارشنبه هفته گذشته امروز به ۱۷۲ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۹ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمت ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۶۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۲۶۲ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در حال حاضر ۲۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در بین دیگر خودروهای پژو بازار نیز پژو پارس مدل ۱۳۹۹ از ۲۶۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۲۶۷ میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمت ها در بین خودروهای سمند نیز رخ داده است به طوری که سمند lx مدل ۱۴۰۰ از ۲۶۴ میلیون تومان در چهارشنبه هفته گذشته امروز به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.
در بین خودروهای ساینا موجود در بازار ساینا دنده ای مدل ۱۴۰۰ از ۱۹۲ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۱۹۶ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۳ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۸۶ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است: