صدا و سیما/ آشفته بازار مرغ در روزهای پایانی سال ادامه دارد و مسئولان پاسخگو نیستند.