صدا و سیما/ قیمت خودروهای داخلی طی هفته گذشته بیش از 6 میلیون تومان افزایش یافت. گزارشی ببینید از افزایش قیمت خودرو و بازاری که مشتری ندارد.