خبرگزاری دانشجو/رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران گفت: حقوق ورودی اقلامی که تولید داخلی دارند بالاتر رفته است تا از تولید کنندگان داخلی حمایت شود. تا سه ماهه اول سال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه وارد کشور شده است.