اکو ایران/ بازار همانند روزهای پیشین هفته گذشته، افت کرد و برخی سهم ها صف فروش سنگینی تشکیل داده اند. نکته قابل توجه عدم تقاضا در بازار و افت ارزش معاملات است که باعث شده جو راکدی در بازار حکم فرما باشد. باید دید شوک مثبتی به بازار وارد می شود یا خیر؟‎