صدا و سیما/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر منظور دولت از گشایش اقتصادی چیزی به جز فروش اوراق سلف نفتی است، ما از آن مطلع نیستیم.