2024/06/22

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

اطلاعیه پذیره‌نویسی اوراق مرابحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (صاف فیلم۵۱ و صاف فیلم۵۲)‌ از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به مدت سه روز کاری