2024/07/15

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت‌های پتروشیمی پارس (پارس)، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بانک ملت (وبملت)، ارتباطات سیار ایران (همراه)، مخابرات ایران (اخابر)، بانک تجارت (وتجارت)، بانک صادرات ایران (وبصادر)، و گروه بهمن (خبهمن) با هدف تامین مالی منتشر کند. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ 1402/4/31 با در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود.

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی

مرجع: پایگاه خبری بازار سرمایه

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید