سایت ارزی (Arzee)/رئیس جمهور درباره گازرسانی در کشور گفت: شبکه گازی که امروز در کشور شاهد آن هستیم ؛ در دنیا بی نظیر است.

وی افزود: 95 درصد روستاها از گاز استفاده میکنند.