شبکه خبر/ آمنه نادعلی‌زاده – سخنگوی اجرایی قانون جدید چک:  از 5 فروردین امکان صدور چک در وجه حامل دیگر وجود ندارد.