اقتصاد آنلاین/ گزیده‌ای از گفتگو با محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی را مشاهده کنید.

در هیچ جای دنیا، دولتی نه در قیمت‌گذاری خودرو وارد شده و نه کسی هم آمده به تأسی از ما بگوید که مثلا ایران این کار را کرده و خوب بوده ما هم این کار را انجام دهیم. این یک کار غلط، غیراصولی و غیراقتصادی است.
از زمانی که یک بنده خدایی آمد گفت پراید کیلویی چند و وارد قیمت‌گذاری شد باعث ضرر و زیان به این صنعت شد که تا پارسال خودروسازان نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند.
از طرفی یک توزیع رانت اساسی در کشور صورت گرفت، حساب کردیم سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد.  

بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط مردم خریداری و در خانه‌ها نگهداری شده تا با گران شدن بیشتر به فروش برسد.