تجارت نیوز/ در جریان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت به دلیل عرضه در شاخص‌سازان عقبگرد کرد و دوباره به ۱۱ میلیون تومان رسید.

در جریان معاملات امروز بازار سهام فشار عرضه در نمادهای شاخص‌ساز بیشتر شد و به همین دلیل روند سبد سهام عدالت نزولی شد، هرچند بسیاری از کارشناسان عقیده دارند معاملات بورس فردا مثبت است و سهام عدالت دوباره رشد خود را از سر خواهد گرفت.

ارزش سهام عدالت در چند ماه گذشته ریزش زیادی داشته و بیش از نصف ارزش خود را از دست داده است.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان رسید.