تجارت نیوز/ در پایان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت به دلیل فشار عرضه در نمادهای شاخص‌ساز افت کرد و به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

در جریان معاملات امروز عرضه در نمادهای شاخص‌ساز زیاد بود و شاخص کل نیز به دلیل فشا عرضه در این نمادها ریزش کرد و سبد سهام عدالت نیز به تبع شاخص کل روندی نزولی داشت.

سبد سهام عدالت در جریان روند صعودی بازار سهام بعد از تغییر دامنه نوسان رشد کرد اما این رشد پایدار نبود. ارزش سبد سهام عدالت بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده و این سبد برای رسیدن به سقف قبلی خود راه درازی در پیش دارد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان رسید.