خراسان/طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد بدون نفت به منفی 0.6 و رشد با نفت به منفی 2.8 درصد رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره و در یادداشتی نوشت: اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کروناست. در مقایسه با کشورهایی که با هیچ تحریمی مواجه نبودند و اقتصادشان صرفاً با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است.

وی یادآور شد: تنها بخش منفی غیر نفت، بخش خدمات بوده است که به دلیل محدودیت های بهداشتی ناشی از کرونا کاملاً قابل پیش بینی بود. لذا بازیابی رشد در بخش غیر نفتی هم راستا با ارقام رشد تیر و مرداد شرکت های صنعتی دور از دسترس نیست. رئیس کل بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است؛ امید است این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.