اعتماد/عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 30.1 و 18.8درصد رسید، افزود: این در حالی است که علی‌رغم شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.

علی‌اکبر کمیجانی به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک‌سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی، با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر، با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تامین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد. او در ادامه افزود: علاوه بر این، دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان‌قیمت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی، اگرچه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد، لیکن عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های 1397 و 1398 با رشد منفی به ترتیب معادل 5.4- و 6.5- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب معادل 1.8- و 1.1 درصد بود. او تصریح کرد: خوشبختانه تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه 1399 آغاز شده بود، در دی‌ ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تایید می‌کند، به نحوی که رشد 12 ماهه پول از 88.6 درصد در مهر ماه 1399، به 63.8 درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است. کمیجانی با بیان اینکه بیش از 285.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات یک میلیون تومانی به حدود 21.6 میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود 7 میلیون خانوار یارانه‌بگیر معیشتی پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاریخ 20 بهمن ماه 1399، از کلیه واحدهای کسب و کار آسیب دیده ناشی از کرونا حدود 380.1 هزار واحد کسب و کار با حدود 656.8 هزار نفر شاغل در مجموع 83.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند. عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1399 نظام بانکی کشور با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و زنجیره تامین اقدامات موثری را به انجام رسانده است، گفت: تسهیلات پرداختی طی 9‌ ماهه سال 1399 با 94.8درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به 12199.4 هزار میلیارد ریال بالغ شد و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش‌های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل 59.1 درصد و 74.7 درصد بوده است. قائم‌مقام رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه‌های خوبی در جهت عمق بخشی به تامین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) (با تعیین سقف 650 هزار میلیارد ریال برای عرضه اوراق مذکور در سال 1399) صورت گرفته است. به‌طوری که اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ 10 هزار میلیارد ریال با سررسید 6 ماهه توسط بانک صادرات ایران برای شرکت ایران خودرو منتشر شده و انتشار 30 هزار میلیارد ریال دیگر هم در شبکه بانکی در جریان است. کمیجانی افزود: تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان، با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته، طی 9 ماهه 1399، بالغ بر 191 هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود 763 شرکت‌ دانش‌بنیان بوده است.