فارس/ وزیر نیرو گفت: در سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم، تاکنون بهترین بودجه برای صنعت آب و برق همین بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث ساز و کارهای قانونی برای پایداری این صنعت است.

اردکانیان در مورد بودجه امسال صنعت آب و برق خاطرنشان کرد: اتفاق خیلی خوبی که در سال 1400 برای ما رخ داده و باید هم از دولت هم از مجلس یازدهم تشکر کنیم، جایگاه آب و برق در بودجۀ 1400 است. در سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم تاکنون بهترین بودجه برای صنعت آب و برق همین بودجه سال 1400 از حیث ساز و کارهای قانونی برای پایداری این صنعت است که در بودجه تدارک دیده شده است. این موارد هم نظر و تأیید دولت بوده که در قالب لایحه تقدیم مجلس شده و هم در بررسی‌های داخل مجلس بر آن تاکید شده که در نهایت به تأیید شورای نگهبان رسید و یکی از بهترین بودجه‌ها برای ماست.

وی افزود: در صنعت آب و برق هم باید نیازهای روزمرۀ مردم تأمین شود و هم به تعبیری زیرساخت لازم را برای سایر بخش‌ها را آماده کنیم. ما هم در اجرای برخی طرح‌ها موانعی داریم که سال 1400 سال رفع این موانع برای تولید آب و برق است. زمانی هم که بتوانیم آب و برق را به اندازۀ کافی و به هنگام تولید و عرضه بکنیم، موانع سر راه تولید در سایر بخش‌ها را می‌توانیم، برطرف کنیم.