فارس/براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رشد حجم پایه پولی باید از 8.6 درصد در سه ماهه اول امسال به 4 درصد در 5 ماهه اول سال جاری رسیده باشد و در مقابل رشد نقدینگی از 7.5 درصد در سه ماهه اول 99 به 12 درصد در 5 ماهه 99 رسیده باشد که باید این حساب نرخ ضریب فزاینده به 7.5 رسیده باشد.

شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری از کاهش رشد پایه پولی به 4 درصد در 5 ماهه اول امسال خبر داد و این را هم گفت که رشد نقدینگی در حد 12 درصد افزایش یافته است.
پیش تر آمار بانک مرکزی متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه امسال را منتشر کرده بود که براساس آن رشد پایه پولی حدود 8.6 درصد و رشد نقدینگی 7.5 درصد بود. 
این آمارها تاحدودی عجیب به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر رشد پایه پولی حدود 4 درصد کاهش یافته (در صورتی که رئیس کل ارقام را به صورت برآوردی و حدودی بیان کرده باشد) و در مقابل رشد نقدینگی از 7.5 درصد در خرداد به 12 درصد در مرداد رسیده است.

در صورتی که این ارقام رشد را دقیق در نظر بگیریم، حجم پایه پولی به 366 هزار و 964 میلیارد تومان و حجم نقدینگی 2 هزار و 767 هزار و 688 میلیارد تومان رسیده است.  
به ترتیب در فاصله این دو ماه باید از حجم پایه پولی باید 16 هزار و 386 میلیارد تومان کاسته شده و به نقدینگی 110 هزار و 512 میلیارد تومان اضافه شده باشد.
با این فرض، نرخ ضریب فزاینده به عدد 7.5 رسیده است؛ در صورتی که در خرداد ماه ضریب فزاینده در سطح 6.9 قرار داشت. عدد 7.5 برای ضریب فزاینده نرخی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است.
با بررسی ارقام ذکر شده توسط رئیس کل بانک مرکزی این سوال مطرح می‌‌شود که در فاصله خرداد تا مرداد 99 چه اتفاقاتی روی داده که از حجم پایه پولی کاسته شده اما در مقابل با افزایش ضریب فزاینده به حجم نقدینگی افزوده شده است؟

در این مدت بانک مرکزی اوراق بدهی دولت را فروخته است اما این فروش فقط موجب جابه‌جایی نقدینگی شده و از حجم نقدینگی کل نکاسته است. کاهش حجم پایه پولی در فاصله خرداد تا مرداد ماه امسال فقط در صورتی قابل توجیه است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فاصله این دو ماه کاهش یافته باشد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه باید با انتشار گزارش‌‌های آماری شفاف‌سازی کند.