فارس/ عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات به عراق در حال افزایش است گفت: روزانه حدود 3 هزار کامیون حمل بار کالاهای صادراتی ایران را به عراق منتقل می کند.

سید حمید حسینی در گفت وگو با فارس با اشاره به آمار صادرات به عراق، گفت: در 5 ماهه ابتدای امسال 2 میلیارد و 406 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده که نشان می دهد صادرات کالا به عراق در هر ماه به طور متوسط حدود 500 میلیون دلار بوده است. 

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ارزش صادرات در 4 ماهه ابتدای امسال به عراق یک میلیارد و 940 میلیون دلار بود، افزود: صادرات ایران به عراق در مرداد ماه حدود 500 میلیون دلار بوده که مقایسه این رقم با میزان صادرات ایران در ماه های ابتدای سال که رقمی حدود 350 میلیون دلار بود حاکی از آن است که وضعیت صادرات به این کشور نسبت به اوایل سال در حال بهتر شدن است. 

وی افزود: البته متوسط ماهانه صادرات به عراق در سال گذشته حدود 750 میلیون دلار بود که از متوسط صادرات 500 میلیون دلار در سال جاری رقم بیشتری است. 

حسینی با اشاره به بازگشایی تمام مرزها اظهار داشت: روزانه حدود 3 هزار کامیون حمل بار به عراق کالاهای صادراتی ایران را به عراق منتقل می کند و بر این اساس صادرات به این کشور با تمام ظرفیت جریان دارد. 

وی افزود: از مرزهای کردستان روزانه حدود 1500 کامیون حمل بار به عراق صادر می شود و از مرزهای عربی نیز که روزهای یکشنبه و چهارشنبه باز است به همین ترتیب در هر روز حدود 1500 کامیون حمل بار به عراق می رود. 

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات گاز به عراق گفت: صادرات این محصول نیز وضعیت بهتری پیدا کرده و با تمام ظرفیت گاز ایران به عراق صادر می شود.