سایت ارزی (Arzee)/رئیس HSE مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به حساسیت تعمیرات و شیوع ویروس کرونا تعمیرات مطابق برنامه انجام شده است و با پایان تعمیرات کلیه پالایشگاه های مجتمع برای تولید با ظرفیت کامل در زمستان آماده خواهند بود.

محمد مسعودنیا در گفت و گو با سایت ارزی (Arzee)، با بیان اینکه تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای پروتکل های بهداشتی در حال انجام است، اظهار کرد:  با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی در شرایط ایمن در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پالایشگاه های اول، دوم، سوم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم تمام شده است، تصریح کرد: در پالایشگاه چهارم در سه مقطع چند کار تعمیراتی صورت گرفته و هم اکنون بخش پایانی در حال انجام است.

رئیس HSE مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: مطابق برنامه، تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم نیز از ۳۱ شهریور آغاز می شود و پس از آن تعمیرات اساسی امسال مجتمع گاز پارس جنوبی پایان می یابد.

مسعودنیا با بیان اینکه کرونا در مجتمع در سطوح سبز و زرد در دوره تعمیرات اساسی کنترل شد، گفت: این دستاورد نتیجه پایش ها و کنترل مستمر و اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح مجتمع است.