فارس/ حساب سرمایه در سال 98 به رقم منفی 6 میلیارد و 669 میلیون دلار رسیده که این رقم نسبت به رقم منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلاری سال 97 به میزان 9 میلیارد و 375 میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد.

حساب سرمایه که در واقع نتیجه ورودی و خروجی ارز از کشور است در سال‌های اخیر همواره منفی بوده است.
در سال 95 مجموع حساب سرمایه به منفی 18 میلیارد و 288 میلیون دلار رسید و این رقم در سال‌های 96 و 97 به ترتیب منفی 19 میلیارد و 321 میلیون دلار و منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلار بوده است.
اما در سال 98 باوجود منفی بودن حساب سرمایه، نسبت به سال‌های قبل تراز منفی حساب سرمایه کاهش قابل توجهی داشته است.
در مجموع حساب سرمایه کل از منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلار در سال 97 به منفی 6 میلیارد و 669 میلیون دلار در سال 98 رسیده است. بیشترین تاثیر در کاهش تراز منفی را حساب سرمایه کوتاه مدت داشته است. حساب سرمایه کوتاه مدت از منفی 18 میلیارد و 706 میلیون دلار در سال 97 به 8 میلیارد و 106 میلیون دلار در سال 98 رسیده است.
حساب سرمایه متشکل از تراز تجاری، صادرات و واردات خدمات، سرمایه‌گذاری کشور در خارج از کشور، مطالبات کشور از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امثال آن است. در مجموع این بهبود نسبی در حساب سرمایه در عنوان «کاهش نسبت خروجی به ورودی ارز به کشور» خلاصه کرد.