تسنیم/ رئیس بنیاد مسکن از واریز ٢٢ میلیارد تومان آورده متقاضیان طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: متقاضیان در صورت عدم واریز آورده تا ۱۵ شهریور، حذف می شوند.

علیرضا تابش با اشاره به افتتاح تعدادی از واحدهای طرح ملی مسکن همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: از 50 هزار واحدى که تامین زمین شده حدود ١٣ هزار واحد توسط بنیاد مسکن مستقیما احداث مى شود، 11 هزار و 447 واحد توسط مردم و به صورت مشارکتی با حمایت بنیاد مسکن، 14 هزار و 834 واحد به شکل انبوه سازی توسط انبوه سازان زیرنظر بنیاد و 9 هزار و 400 واحد انفرادی ساخته خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون  پرونده 5124 متقاضی مسکن ملی کامل شده که این تعداد آورده اولیه واحدهای خود را تامین کرده و در حسابی به همین منظور واریز کرده اند که رقمیمعادل 220 میلیارد تومان، است.
وی یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید تا 15 شهریور، آورده خود را برای مسکن ملی به حسابی تحت همین عنوان واریز کنند. چنانچه واریز اولیه طرح ملی مسکن توسط بخشی از متقاضیان انجام نشود، آنها حذف خواهند شد.
رییس بنیاد مسکن در خصوص افزایش تسهیلات مسکن روستایی از 40 به 50 میلیون تومان نیز گفت: افزایش تسهیلات مسکن روستایی هفته جاری از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود و با تعیین سهم هر بانک و ابلاغ به بانک ها، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.